งานซ่อมกระบอกคอร์ริ่ง (เชื่อมฟันกระบอกเจาะ)

งานซ่อมกระบอกคอร์ริ่ง (เชื่อมฟันกระบอกเจาะ)