งานสแกนพื้นคอนกรีตด้วยเครื่อง HILTI PS1000

งานสแกนพื้นคอนกรีตเพื่อหาแนวเหล็กหรือสลิงในคอนกรีต บริการงานเจาะ Ntech engineering and supply