งานเจาะคอนกรีตเปิดช่องพื้น (Coring Open Floor)

งานเจาะพื้นคอนกรีตเพื่อเปิดช่องพื้น บริการงานเจาะของ N Tech