งานเจาะพื้น ผนังคอนกรีต (coring)

งานเจาะพื้น ผนังคอนกรีต (coring) คือ การเจาะหรือผนังคอนกรีตด้วยกระบอกเจาะฟันเพชรซึ่งการเจาะคอนกรีตแบบนี้จะใช้น้ำหล่อในการเจาะจึงทำให้ไม่มีฝุ่นฟุ้ง เวลาเจาะเสียงรบกวนจากการเจาะคอนกรีตก็จะมีน้อย ลดแรงสั่นสะเทือนในการเจาะพื้นคอนกรีตที่จะกระทบกับโครงสร้างซึงแต่ก่อนผู้รับเหมาจะใช้การสกัดเจาะคอนกรีตซึ่งเป็นวีธีที่ทำให้มีผลเสียต่อโครงสร้างโดยการเจาะลูกค้าสามารถระบุขนาดได้ตามความต้องการ 

งานเจาะพื้น ผนังคอนกรีต งานของ NTech

ตัวอย่างภาพการเจาะพื้นคอนกรีต  

 

งานเจาะพื้น ผนังคอนกรีต งานของ NTech

งานเจาะพื้น ผนังคอนกรีต งานของ NTech