งานตัดเสาเข็มคอนกรีต (Wire Saw)

งานตัดเสาเข็มคอนกรีต

เป็นงานตัดคอนกรีต (เสาเข็ม) โดยใช้โซ่เพชรคล้องรอบชิ้นงาน ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมกับงานตัดคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่มากจนเครื่อง wall saw ไม่สามารถตัดคอนกรีตขนาดนี้ได้ จึงต้องใช้โซ่มาคล้องตัดคอนกรีต

งานตัดเสาเข็มคอนกรีต

งานตัดเสาเข็มคอนกรีต

งานตัดเสาเข็มคอนกรีต

งานตัดเสาเข็มคอนกรีต

งานตัดเสาเข็มคอนกรีต