งานเจาะเปิดช่องบ่อสายไฟไต้ดิน

งานเจาะเปิดช่องบ่อสายไฟไต้ดิน เป็นงานบริการของ Ntech engineering and supply อีกด้านหนึง