บริการต่างๆ ของ NTech Engineering and Supply
- บริการเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยเครื่อง Corring
- บริการตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธี wall saw & wire saw
- บริการแสกนพื้นหาแนวโลหะ (Tendon) ใน Postension ด้วยเครื่อง HILTI FERROSCAN PS-1000
- บริการงานเจาะเสียบเหล็ก รวมถึงมีจำหน่ายและติดดั้งพุกเคมี
- จำหน่ายกระบอกคอร์ริ่งเจาะคอนกรีต SEGMENT กระบอกเจาะ รับเชื่อมกระบอกเจาะ